skip to Main Content

ƏLAVƏ XİDMƏTLƏR

TRANSFER XİDMƏTİ
________

Sizin sorğunuza uyğun olaraq hava limanına və ya
avtovağzala transfer təşkil edə bilərik.

KİMYƏVİ TƏMİZLƏMƏ XİDMƏTİ
________

Paltarın yuması üçün mehmanxananın müştəriləri
camaşirxanadan istifadə edə bilərlər.